Koistinen, A.-K., & Mäntymäki, H. (2022). Ympäristöuhkia ja tunnistamatonta vierautta: Affektiivinen ja ekologinen outouttaminen ‘Nordic SF-Noir’ -televisiosarjassa White Wall. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 19(1), 50–63. https://doi.org/10.30665/av.112266