Sjö, K. (2023). Kirjallisuusarkistojen luonteesta, tärkeydestä ja tulevaisuudesta. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(1), 120–122. https://doi.org/10.30665/av.127485