Ilmonen, K., & Harinen, K. (2023). Hanke-esittely: Intersektionaalisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kirjallisuustieteessä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(4), 78–85. https://doi.org/10.30665/av.140874