Gröndahl, S. (2018). Emansipaatiota vai etnifiointia? Kielellistä rajankäyntiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, (3), 106-113. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/avain/article/view/75232