Bastman, E.-L. (2019). Jäljittelyn ja muuntelun dynamiikkaa Matthias Salamniuksen runossa Ilo-Laulu Jesuxesta. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 16(3), 6–23. https://doi.org/10.30665/av.82789