Kortekallio, K., & Ovaska, A. (2020). Lähilukeminen ennen ja nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä ja poliittisia näkökulmia. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 17(3), 52–69. https://doi.org/10.30665/av.95530