GRÖNDAHL, S. Emansipaatiota vai etnifiointia? Kielellistä rajankäyntiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, n. 3, p. 106-113, 30 syys 2018.