KORTEKALLIO, K.; OVASKA, A. Lähilukeminen ennen ja nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä ja poliittisia näkökulmia. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, v. 17, n. 3, p. 52–69, 24 marras 2020.