Kortekallio, Kaisa. 2021. ”Ei-Tietoinen Kognitio Monitieteisenä käsitteenä”. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 18 (2):117–119. https://doi.org/10.30665/av.103417.