Koistinen, Aino-Kaisa, ja Helen Mäntymäki. 2022. ”Ympäristöuhkia ja tunnistamatonta vierautta: Affektiivinen ja ekologinen outouttaminen ‘Nordic SF-Noir’ -televisiosarjassa White Wall”. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 19 (1):50–63. https://doi.org/10.30665/av.112266.