Kortekallio, Kaisa, ja Anna Ovaska. 2020. ”Lähilukeminen Ennen Ja Nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä Ja Poliittisia näkökulmia”. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 17 (3):52–69. https://doi.org/10.30665/av.95530.