Suoranta, E. (2021) ”Shoshana Zuboffin Valvontakapitalismin aika ja friktion mahdollisuudet”, AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 18(2), ss. 120–125. doi: 10.30665/av.103410.