Kortekallio, K. (2021) ”Ei-tietoinen kognitio monitieteisenä käsitteenä”, AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 18(2), ss. 117–119. doi: 10.30665/av.103417.