Gröndahl, S. (2018) ”Emansipaatiota vai etnifiointia? Kielellistä rajankäyntiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa”, AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 0(3), ss. 106-113. Saatavissa: https://journal.fi/avain/article/view/75232 (Viitattu: 24tammikuuta2021).