Bastman, E.-L. (2019) ”Jäljittelyn ja muuntelun dynamiikkaa Matthias Salamniuksen runossa Ilo-Laulu Jesuxesta”, AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 16(3), ss. 6–23. doi: 10.30665/av.82789.