Kortekallio, K. ja Ovaska, A. (2020) ”Lähilukeminen ennen ja nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä ja poliittisia näkökulmia”, AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 17(3), ss. 52–69. doi: 10.30665/av.95530.