[1]
S. Gröndahl, ”Emansipaatiota vai etnifiointia? Kielellistä rajankäyntiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa”, Avain, nro 3, ss. 106-113, syys 2018.