Kortekallio, K. ”Ei-Tietoinen Kognitio Monitieteisenä käsitteenä”. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, vsk. 18, nro 2, kesäkuuta 2021, ss. 117–119, doi:10.30665/av.103417.