Kortekallio, Kaisa. ”Ei-Tietoinen Kognitio Monitieteisenä käsitteenä”. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 18, no. 2 (kesäkuuta 7, 2021): 117–119. Viitattu elokuuta 1, 2021. https://journal.fi/avain/article/view/103417.