Koistinen, Aino-Kaisa, ja Helen Mäntymäki. ”Ympäristöuhkia ja tunnistamatonta vierautta: Affektiivinen ja ekologinen outouttaminen ‘Nordic SF-Noir’ -televisiosarjassa White Wall”. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 19, no. 1 (maaliskuuta 29, 2022): 50–63. Viitattu maaliskuuta 1, 2024. https://journal.fi/avain/article/view/112266.