Gröndahl, Satu. ”Emansipaatiota Vai Etnifiointia? Kielellistä rajankäyntiä Pohjoismaisessa Kirjallisuudessa”. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti0, no. 3 (syyskuuta 30, 2018): 106-113. Viitattu tammikuuta 24, 2021. https://journal.fi/avain/article/view/75232.