Kortekallio, Kaisa, ja Anna Ovaska. ”Lähilukeminen Ennen Ja Nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä Ja Poliittisia näkökulmia”. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 17, no. 3 (marraskuuta 24, 2020): 52–69. Viitattu kesäkuuta 15, 2021. https://journal.fi/avain/article/view/95530.