1.
Suoranta E. Shoshana Zuboffin Valvontakapitalismin aika ja friktion mahdollisuudet. Avain [Internet]. 7. kesäkuuta 2021 [viitattu 4. elokuuta 2021];18(2):120–125. Saatavissa: https://journal.fi/avain/article/view/103410