1.
Kortekallio K. Ei-tietoinen kognitio monitieteisenä käsitteenä. Avain [Internet]. 7. kesäkuuta 2021 [viitattu 4. elokuuta 2021];18(2):117–119. Saatavissa: https://journal.fi/avain/article/view/103417