1.
Marttinen H. Melkein kielletty, merkein kierretty: Kokeileva luenta Veera Salmen Puluboin ja Ponin kirjasta. Avain [Internet]. 17. lokakuuta 2017 [viitattu 7. lokakuuta 2022];2017(3):6-21. Saatavissa: https://journal.fi/avain/article/view/66378