1.
Kortekallio K, Ovaska A. Lähilukeminen ennen ja nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä ja poliittisia näkökulmia. Avain [Internet]. 24. marraskuuta 2020 [viitattu 14. kesäkuuta 2021];17(3):52–69. Saatavissa: https://journal.fi/avain/article/view/95530