[1]
Geschwind, B.Z. 2022. Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945. Budkavlen. 101, (dec. 2022), 11–37.