[1]
Henriksson, B. och Sund, A.-H. 2022. Äckel som kulturell kraft. Budkavlen. 101, (dec. 2022), 1–182.