(1)
Nilsson, F.; Marander-Eklund, L. 100 år av Budkavlar – en jubileumsinledning. bk 2022, 100, 1-11.