(1)
Marander-Eklund, L. Varför köper individer födda på 1970- och 80-talen fritidshus? . bk 2022, 101, 158-160.