(1)
Lillbroända-Annala, S.; Hagelstam, S. Människor Och Andra Djur: Kulturella Perspektiv På Arter I Samspel. bk 2020, 99, 1-10.