(1)
Lillbroända-Annala, S.; Hagelstam, S. Budkavlen 2020: Vol. 99 Människan Och Andra Djur. bk 2020, 99, 1-200.