Marander-Eklund, L. (2022). Snor : äckligt, sjukt och farligt. Budkavlen, 101, 59–81. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/115230