Nilsson, B. (2022). ”Vi ser dem som smutsiga och äckliga platser som är fulla av farliga bakterier”: Om offentliga toaletter och äckel som kulturell logik. Budkavlen, 101, 38–58. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/115507