Geschwind, B. Z. (2022). Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945. Budkavlen, 101, 11–37. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/117063