Moore, A. (2022). Rumslighet i sagomiljöer. Budkavlen, 101, 166–168. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/119339