svensson, birgitta. (2022). Trender och traditioner i Åbo under de gångna hundra åren. Budkavlen, 101, 173–175. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/119363