Nilsson, F., & Åström, A.-M. (2023). Professor Nils Eugen Storå 1933–2023. Budkavlen, 102, 101–104. https://doi.org/10.37447/bk.136034