Lillbroända-Annala, S., & Hagelstam, S. (2020). Människor och andra djur: Kulturella perspektiv på arter i samspel. Budkavlen, 99, 1–10. https://doi.org/10.37447/bk.99518