Kaijser, L. (2020). Bläckfiskar: Om utställda djur och populärvetenskapliga konventioner på offentliga akvarier. Budkavlen, 99, 11–33. https://doi.org/10.37447/bk.99519