Sherfey, P. (2020). Odla tillsammans: Att rädda världen och skapa ett ’bi-tydelsefullt’ vi. Budkavlen, 99, 144-169. https://doi.org/10.37447/bk.99539