Lillbroända-Annala, S., & Hagelstam, S. (2020). Författarpresentationer. Budkavlen, 99, eftertexter. https://doi.org/10.37447/bk.99548