Peker, G. (2020). Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker: En vänbok till Helene Brembeck. Budkavlen, 99, 196–199. https://doi.org/10.37447/bk.99666