GESCHWIND, B. Z. Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945. Budkavlen, [S. l.], v. 101, p. 11–37, 2022. Disponível em: https://journal.fi/budkavlen/article/view/117063. Acesso em: 5 mar. 2024.