SHERFEY, P. Odla tillsammans: Att rädda världen och skapa ett ’bi-tydelsefullt’ vi. Budkavlen, v. 99, p. 144-169, 10 nov. 2020.