Geschwind, Britta Z. 2022. ”Äcklig mat och (o)tacksamma repatriander: Mat, hygien, och normalitet i svenskaflyktingläger 1945”. Budkavlen 101 (december):11-37. https://journal.fi/budkavlen/article/view/117063.