Norström, Eva. 2023. ”Erfarenheter av väntan och tidsförskjutningar bland flyktingar”. Budkavlen 102 (december):121-23. https://doi.org/10.37447/bk.131050.