Nilsson, F. och Marander-Eklund, L. (2022) ”100 år av Budkavlar – en jubileumsinledning”, Budkavlen, 100, s. 1–11. doi: 10.37447/bk.102917.