Marander-Eklund, L. (2022) ”Snor : äckligt, sjukt och farligt”, Budkavlen, 101, s. 59–81. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/115230 (åtkomstdatum: 4mars2024).