Nilsson, B. (2022) ”’Vi ser dem som smutsiga och äckliga platser som är fulla av farliga bakterier’: Om offentliga toaletter och äckel som kulturell logik”, Budkavlen, 101, s. 38–58. Tillgänglig vid: https://journal.fi/budkavlen/article/view/115507 (åtkomstdatum: 2mars2024).